نظام مهندسی

نظام مهندسی قم

نظام مهندسی آدرس: پردیسان ،بلوار امام علی (ع)، میدان شهدای منا آدرس سایت:  www.nezamqom.ir لیست شماره تماس واحدهای مختلف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در ساختمان اداری جدید در فایل زیر قابل مشاهده و دریافت است. لیست شماره تماس واحدهای مختلف سازمان در ساختمان اداری جدید