درمانگاه شبانه روزی پردیسان

درمانگاه شبانه روزی پردیسان آدرس: بلوار دانشگاه – خیابان شهید نواب تلفن: 02532806340 و  02532806350  اولین مرکز درمانی شبانه روزی در پردیسان دارای تمامی تخصص های پرشکی و خدمات رادیولوژی و سونوگرافی و آزمایشگاه با پیشرفته ترین دستگاه  واحدهای آزمایشگاه تشخیص طبی با دستگاه تمام اتوماتیک اتو آنالیزر کلیاس  واحد سونوگرافی و رادیولوژی  آندوسکوپی اکو…