دبستان پسرانه غیر دولتی توحید 2(دو دوره)

دبستان پسرانه غیر دولتی توحید 2 (دو دوره) آدرس: قم – پردیسان – میدان شهدای آتش نشان (شهرداری) – پشت ساختمان تندیس پردیسان (ساختمان فروشگاه رفاه) – دبستان توحید2 تلفن: 02532626273