مسجد امام حسن مجتبی(ع)

مسجد امام حسن مجتبی(ع) آدرس: بلوار بصیرت- خیابان فقاهت- ابتدای خیابان 9 دی محفل انس با قرآن به یاد درگذشتگان حادثه آبادان در پردیساناخبار مسجد امام حسن مجتبی (ع)0گزارش ویدئویی رویش دهه نودی های پردیسان _ سلام فرماندهاخبار پردیسان, اخبار مسجد امام حسن مجتبی (ع)0اجرای برنامه رویش دهه نودی‌ها در پردیساناخبار پردیسان, اخبار مسجد امام حسن…